CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ

Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań technicznych. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. Promowanie ucznia uzdolnionego technicznie przez formę działań motywujących do twórczości.

VIDEO

LEGO EV3

Prezentacja robotów LEGO EV3

LEGO NXT

Prezentacja robotów LEGO NXT

PROGRAMOWANIE ROBOTA

Przykład programowania robota NXT

METODY I FORMY PRACY

Metody, techniki oraz formy aktywności indywidualnej czy zbiorowej, stosowane przy realizacji programu, mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania. Pomocne w realizacji programu są metody wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej uczniów poprzez działania praktyczne, doświadczenia i eksperymentowania, pokazy i obserwacje.

Czytaj więcej